De Westereender Keaplju

Lichtkranten De Westereen

Lichtkranten De Westereen

Zoals iedereen inmiddels wel heeft kunnen zien, staan er een tweetal lichtkranten aan het begin van de Westereen. De oude gele borden waren aan vervanging toe en dat heeft De Westereender Kealpju er toe aangezet om te kijken wat de mogelijkheden zijn. Deze aanleiding heeft geresulteerd in een prachtig moderne informatiezuil, waar in principe alle inwoners van De Westereen gebruik van kunnen maken. Dit gebruik varieert van het kunnen lezen van de aangeboden informatie, tot het zelf kunnen plaatsen van informatie of reclame voor uw bedrijf of instelling.
Om van deze lichtkrant gebruik te kunnen maken, wordt een kleine vergoeding gevraagd, om zo de onkosten hiervoor dekkend te kunnen maken. Wilt u hier meer informatie over, dan kunt u zich richten tot het bestuur van de Westereender Keaplju. Deze mogelijkheid is er door het contactformulier van deze site in te vullen met een duidelijke omschrijving, of door contact op te nemen via telefoonnummer
06-45756951 (Henk de Roos).
Ook kunt u kijken in het Handboek lichtkrant, waar verdere uitleg en tarieven te vinden zijn.